Pregled sportista

Pregled sportistaUsluge


  • Godišnji sistematski pregledi sportista (krvna slika, glikemija, urea, ultrazvuk srca i stomaka, spirometrija)
  • EKG (Praćenje telesne težine, visine i body mass index-a)
  • Pregled dece koja žele da se bave sportom (krvna slika, ekg i ultrazvuk srca po potrebi, praćenje telesne težine, visine i body mass index-a)