Laboratorija

Laboratorija

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lečenje.
U okviru ordinacije na pružamo i usluge laboratorijskih analiza: pored osnovnih hematoloških i biohemijskih analiza, radimo i hormonske analize, tumor markere, viruse, određivanje nivoa lekova, mikrobiološke analize itd.
Uuzorak za analizu se po potrebi uzima odmah na licu mesta, a rezultati budu gotovi po hitnom postupku za petnaestak minuta (ukoliko priroda analize to dozvoljava). To omogućava maksimalno efikasno postavljanje dijagnoze bolesti, davanje ogovarajuće terapije ili primenu neophodne intervencije u najkraćem mogućem roku.
Na Vaš poziv organizujemo dolazak tehničara na kućnu adresu radi uzimanja uzoraka za laboratorijsko testiranje..Usluge


Laboratorijske analize:
  • Hematologija (Krvna slika)
  • Biohemijske analize (CRP)
  • Hormoni
  • Serološke analize
  • Analize urina (brzi test za potvrdu urinarne infekcije)
  • Mikrobiološke analize (bris ždrela- Strep “A” brzi test za otkrivanje streptokoka)
  • Analize stolice