Cenovnik

Cenovnik

Pedijatrijski pregled 3.000 din.
Kontrolni pedijatrijski pregled od 14 dana
1.000 din
Pregled konsultanata sub. specijalizacije
3.000 din
Kontrolni pregled konsultanata od 15 dana
2.000 din
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena 4.000 din.
Pregled pred vakcinu i davanje vakcine
2.000 din
UZ srca
6.000 din
UZ mekih tkiva – štitna žlezda
4.000 din
Kardiološki pregled + UZ srca + EKG
6.000 din
Kardiološki pregled + EKG
4.000 din
Holter pritiska
4.000 din
Holter EKG 5.000 din.
ORL pregled
3.000 din
ORL pregled sa timpanometrijom
5.000 din
Davanje infuzije
1.500 din
Davanje terapije 500 din.
Davanje injekcije i.v.
1.000 din
Davanje infuzije
1.500 din
Inhalacije
400 din
Obrada pupka 500 din.
Alergo test na inhalatorne alergene
3.000 din
Alergo test na nutritivne alergene
2.000 din
Alergo test na obe serije
4.000 din
Alergo test na obe serije + pregled pulmologa 7.000 din.
Prick – to – prick test
2.000 din
CRP
600 din
Sist. preg. u 1-oj god.
3.000 din
Sist. preg. u 2-oj god.
4.000 din
Sist. preg. u 3-oj god.
4.000 din
Sist. preg. u 4-oj god. 4.000 din.
Sist. preg. u 5-oj god
4.000 din.
Sist. preg. pred školu
4.000 din
Sist. preg. školske dece 7-18 god.
4.000 din
Fetalni UZ srca 10.000 din.
Neurološki pregled + UZ CNS-a
6.000 din
UZ CNS-a
4.000 din
Sistematski pregled sportista
5.000 din
Spirometrija i pregled pulmologa
6.000 din
Pregled dečijeg hirurga + UZ kukova
4.000 din
Pregled nefrologa + UZ bubrega
4.000 din
Pregled pulmologa + PEAK FLOW + ventolin
4.200 din