Cenovnik

Cenovnik

Pedijatrijski pregled 2.500 din.
Kontrolni pedijatrijski pregled od 14 dana
1.500 din
Pregled konsultanata sub. specijalizacije
3.000 din
Kontrolni pregled konsultanata od 15 dana
1.500 din
Pregled gastroenterologa sa UZ abdomena 4.000 din.
Pregled pred vakcinu i davanje vakcine
1.500 din
UZ srca
4.000 din
UZ abdomena
2.500 din
UZ mekih tkiva – štitna žlezda 3.000 din.
Kardiološki pregled + UZ srca + EKG
6.000 din
Kardiološki pregled + EKG
3.000 din
Holter pritiska
4.000 din
Holter EKG 5.000 din.
ORL pregled
3.000 din
ORL pregled sa timpanometrijom
5.000 din
Kontrolni ORL pregled u roku od 10 dana
1.500 din
Davanje infuzije
1.500 din
Davanje terapije 550 din.
Davanje injekcije i.v.
1.000 din
Davanje infuzije
1.500 din
Inhalacije
400 din
Obrada pupka 500 din.
Alergo test na inhalatorne alergene
2.000 din
Alergo test na nutritivne alergene
2.000 din
Alergo test na obe serije
4.000 din
Alergo test na obe serije + pregled pulmologa 6.000 din.
Prick – to – prick test
2.000 din
KKS, CRP iz kapilarne krvi
1.000 din
CRP
500 din
KKS 500 din.
Brzi test na streptokok
800 din
Kućna poseta patronažne sestre + kupanje bebe + obrada pupka
3.000 din
Kućne posete lekara
4.000 din
Preged novorođenčeta i merenje težine sa mesec dana besplatno
Sist. preg. u 1-oj god.
3.000 din
Sist. preg. u 2-oj god.
4.000 din
Sist. preg. u 3-oj god.
4.000 din
Sist. preg. u 4-oj god. 4.000 din.
Sist. preg. u 5-oj god
4.000 din.
Sist. preg. pred školu
4.000 din
Sist. preg. školske dece 7-18 god.
4.000 din
Fetalni UZ srca 10.000 din.
Neurološki pregled + UZ CNS-a
6.000 din
UZ CNS-a
3.000 din