Naš tim

Naš tim


Prof. dr Jasmina Knezević

Kardiologija


Kardiolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Ass. Dr Sanja Knežević Rangelov

Pedijatar


Pedijatar sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Ass. Dr Miodrag Srećković

Internista kardiolog


Kardiolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr.Milica Bošković

Pedijatar


Pedijatar sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Mirjana Veljković

Pedijatar


Pedijatar sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr. Zorica Rašković

Pedijatar gastroenterolog


Pedijatar gastroenterolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Gordana Kostić

Pedijatar pulmolog


Pedijatar pulmolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Prim. dr Vesna Veličković

Pedijatar alergolog


Pedijatar alergolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Doc. dr Slavica Marković

Pedijatar endokrinolog


Pedijatar endokrinolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr. Jasmina Đinđić

Pedijatar neurolog


Pedijatar neurolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Lidija Stanković

Pedijatar (nefrologija)


Pedijatar nefrolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Prof. dr Sunčica Srećković

Oftalmolog


Oftamolog sa dugogodišnjim iskustvom.

Dr Raša Medović

Pedijatar (hematologija)


Pedijatar hematolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Nevena Igrutinović

Psiholog


Psiholog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Bojan Bukva

Dečiji hirurg


Specijalista sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Ana Busarac

Neonatolog


Neonatolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Dr Vesna Miličić

Dermatolog


Dermatolog sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

Prof. dr Vladan Šubarević

Otorinolaringolog


Otorinolaringolog sa dugogodišnjim iskustvom u radu

Zora Ostojić

Medicinska sestra


Medicinski radnik sa dugogodišnjim iskustvom.

Ivana Matović

Medicinska sestra


Medicinski radnik sa dugogodišnjim iskustvom.

Ass. dr Violeta Mladenović-

Internista endokrinolog


Endokrinolog sa dugogodišnjim iskustvom.

dr Maja Popović

Internista kardiolog


Kardiolog sa dugogodišnjim iskustvom.

dr Ivan Bubonja

Dečiji hirurg


Specijalista sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

dr Ivan Bubonja

Dečiji hirurg


Specijalista sa dugogodišnjim iskustvom i velikom ljubavlju u radu decom.

dr Mirjana Vasiljević

Internista reumatolog


Reumatolog sa dugogodišnjim iskustvom.