Kardiologija

Kardiologija

Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita srčana oboljenja.

Ultrazvuk je aparat namenjen za snimanje srca vaše još nerođene bebe, vašeg deteta i vas. To su talasi koji se iz sonde usmeravaju ka unutrašnjim organima i kada naidju na prepreku tj. organ koji se snima na ekranu se prikazuje slika posmatranog dela tela. Snimanje je u potpunosti bezbolno, bez štetnog efekta i zračenja. Kada se ukase potreba da se pregleda protok kroz krvne sudove srca, glave, vrata, ruku ili nogu, tada se radi "Color Dopler" ultrazvuk.

Elektrokardiogram je test koji se koristi kako bi se procenio ritam i električna aktivnost srca. Koristi se da bi se dijagnostikovale abnormalnosti u ritmičnom radu srca. Može da da indicije o drugim oboljenjima srca i pluća kao i o drugim oboljenjima koja nisu direktno vezana za oboljenja srca.
Sam EKG pregled ne nosi nikakav rizik od mogućih komplikacija, a procedura je potpuno bezbolna.Usluge


  • Ultrazvuk srca
  • Fetalni ultrazvuk srca
  • Ultrazvuk srca kod odraslih osoba
  • Elektrokardiogram test (EKG)
  • Holter EKG
  • HOLTER krvnog pritiska