Pedijatrija

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja je definisana objektom svog interesa - detetom, od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. U vezi s granicama pedijatrije poslednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem deluje pedijatrija proširio, unazad od samog začeća i unapred do vremena posle dostizanja zrelosti.

U ordinaciji “Knežević Cardio” se sprovodi specijalistička i subspecijalistička delatnost u okviru dijagnostike, prevencije, lečenja, medicinske habilitacije i praćenja pedijatrijskih bolesnika organizovana na principu ambulantne zdravstvene zaštite ili dnevne bolnice.

U okviru opšte pedijatrije sprovode se sistematski pregledi novorođenčadi i dojenčadi, kao i pregledi, dijagnostika i lečenje bolesne dece.
Subspecijalističke delatnosti u okviru pedijatrije obuhvataju: pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes, pedijatrijska pulmologiju i alergologiju, pedijatrijsku kardiologiju, pedijatrijsku neurologiju i neurorazvoj i dječju psihologiju.
Preventivna medicina je izuzetno važna u detinjstvu jer postavlja osnovu za bolje zdravlje i smanjuje rizik od bolesti u starijem dobu. Pregled kod pedijatra u našem savetovalištu će vam pružiti informacije o razvoju, ishrani, higijenskoj nezi deteta, vakcinaciji u skladu sa kalendarom, o poslednjim infektivnim bolestima koje “trenutno vladaju” i kako da postupite ako se dete razboli.Usluge


 • Pregled bolesne dece
 • Savetovalište za bebe, praćenje rasta i razvoja dece
 • Preventivni pregledi
 • Kardiologija
 • Neonatologija –praćenje i lečenje dece u prvom mesecu života
 • Pulmologija- pulmološko ispitivanje, procena plućne funkcije, davanje terapije
 • Imunologija I alergologija- imunološko i alergološko ispitivanje, alergo- test na inhalatorne I nutritivne alergene
 • Gastroenterologija-kompleto laboratorijsko I dijagnostičko ispitivanje- ultrazvuk trbuha
 • Endokrinologija- kontrola rasta i mali rast, gojaznost, ostale endokrinološe bolesti
 • Nefrologija- ultrazvuk bubrega i kompletna dijagnostika
 • Neurologija
 • ORL- otoskopski pregled
 • Dečija hirurgija
 • Dermatologija
 • Fizijatrija
 • Dečija psihologija
 • Dečija psihologija
 • Poremećaji ishrane