Dnevna bolnica

Dnevna bolnica

O potrebi za dnevno bolničkom lečenjem odlučuje se kod lakših do srednje teških pacijenata, u svrhu uspostavljanja inicijalne dijagnoze ili kod pogoršanja osnovne bolesti radi dodatne obrade i uvođenja nove terapijske sheme.Takođe boravak u dnevnoj bolnici je u nekim slučajevima neophodan radi praćenje učinka terapije, potrebe za dodatnim tretmanom ili ponavljanjem pretraga.
Lečenje putem dnevne bolnice ima određenih specifičnosti u odnosu na stacionarno lečenje. Radi se o kombinovanom načinu lečenja, što zahteva dobru saradnju lekara, medicinskih sestara i roditelja. Većina roditelja rado prihvata ovakav model lečenja, jer nema traume usled odvajanja dece od roditelja.Usluge


Aktivnosti dnevne bolnice:
  • Pregled i dijagnostika
  • Davanje propisane terapije
  • Mali zahvati
  • Davanje injekcija i infuzije
  • Praćenje tokom 24 časa
  • Savetodavni pregledi
  • Edukacija